Få tillgång till vård hemifrån

Videobesök online.

Träffa en smärtläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog / psykoterapeut från ditt hem

Du kan också besöka oss i Göteborg eller Stockholm.

Vårt erbjudande

På vår mottagning utreder, behandlar och rehabiliterar vi patienter med långvarig smärta som inte beror på cancer.

Läs mer

Utredning

För att behandla långvarig smärta på rätt sätt måste man göra en noggrann undersökning och smärtanalys.

Läs mer

Behandling & rehabilitering

Genomförs i multidiciplinärt team och anpassas efter behov.

Läs mer

Skärpta rutiner pga. ökad Covid-19 spridning, 2020-12-23.

Vid minsta tecken på symtom såsom hosta, feber, muskelvärk eller snuva, kom inte till kliniken. Vi ber vi dig ta kontakt med oss på telefon, klicka på den klinik du vill komma i kontakt med (Stockholm och Göteborg) alternativt via vårdrummet för besked om vidare handläggning.

SmärtHjälpen vill att du som patient ska känna dig så trygg som möjligt när du söker och får vård hos oss. Vi vill informera våra patienter med anledning av spridningen av COVID-19 viruset att vi endast bedriver planerad sjukvård och då inte hanterar patienter med pågående smittsam sjukdom. Vi följer och anpassar löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande COVID-19 viruset, vilket gäller både för vår personal och våra patienter.

Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner.

Anhöriga tillåts inte komma in på kliniken förutom i undantagsfall. Vi använder oss av plexiglas mellan patient och behandlare och använder visir vid närmare kontakt. Alla patienter och behandlare tvättar och spritar sina händer innan undersökningen. Vi glesar ut i väntrummen för att begränsa antalet samtidigt. Bland personalen har vi infört extraordinära hygienrutiner för att minimera smittspridning.

Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på SmärtHjälpen för att kunna fortsätta utföra den vård våra patienter behöver. Hos oss kan du få digitala läkarbesök och vi erbjuder också digifysiskabesök, vilket innebär att du träffar din smärtfysioterapeut digitalt.

Digital intensivkurs för fysioterapeuter inom smärtfysiologi.

Långvarig smärta- Hur gör man…?

Kursdatum: 7-8 juni (mån-tis) 2021.

Läs mer & anmälan

Skydda dig och andra från smittspridning

Tvätta händerna ofta och använd handsprit. Hosta och nys i armvecket, undvik att röra vid dina ögon, näsa och mun.

Välkommen till oss, vi har öppet som vanligt!

SMÄRTHJÄLPEN expanderar och öppnar upp en ny smärtmottagning i Stockholm

Läs mer

SMÄRTHJÄLPEN hjälper människor med smärtproblematik till bättre livskvalitet

Läs mer
Så skönt att ha allt under ett tak, så skulle all sjukvård bedrivas. Jag blir lugn och avslappnad redan när jag kommer in i er entré. Känns bra för själ och sinne.
Välj ort