Få tillgång till vård hemifrån

Videobesök online.

Träffa en smärtläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog / psykoterapeut från ditt hem.

Du kan också besöka oss i Göteborg eller Stockholm.

Vårt erbjudande

På vår mottagning utreder, behandlar och rehabiliterar vi patienter med långvarig smärta som inte beror på cancer.

Läs mer

Utredning

För att behandla långvarig smärta på rätt sätt måste man göra en noggrann undersökning och smärtanalys.

Läs mer

Behandling & rehabilitering

Genomförs i multidiciplinärt team och anpassas efter behov.

Läs mer

Information till våra patienter!

SMÄRTHJÄLPEN vill att du som patient ska känna dig så trygg som möjligt när du söker och får vård hos oss. Vi vill informera våra patienter med anledning av spridningen av det nya coronaviruset/COVID-19 att vi endast bedriver planerad sjukvård och då inte hanterar patienter med pågående smittsam sjukdom. Vi följer och anpassar löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande corona-viruset, vilket gäller både för vår personal och våra patienter.

Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och bla lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner.  Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på SMÄRTHJÄLPEN för att kunna fortsätta utföra den sjukvård våra patienter behöver. Hos oss kan du få digitala videobesök och vi erbjuder också digifysiskabesök, vilket innebär att du träffar din smärtfysioterapeut digitalt.

Om du som patient har tecken på infektion såsom hosta, feber, muskelvärk eller känner dig snuvig ber vi dig ta kontakt med oss på telefon, klicka på den klinik du vill komma i kontakt med (Stockholm och Göteborg) alternativt via vårdrummet för besked om vidare handläggning.

Skydda dig och andra från smittspridning

Tvätta händerna ofta och använd handsprit. Hosta och nys i armvecket, undvik att röra vid dina ögon, näsa och mun.

Välkommen till oss, vi har öppet som vanligt!

SMÄRTHJÄLPEN expanderar och öppnar upp en ny smärtmottagning i Stockholm

Läs mer

SMÄRTHJÄLPEN hjälper människor med smärtproblematik till bättre livskvalitet

Läs mer

Intensivkurs för fysioterapeuter och fri rörelsedans kommer att ställas in tills vidare på grund av omständigheterna.

Nytt kurstillfälle kommer till hösten, anmälan är fortfarande öppen. Klicka här för mer information.

Dansen kommer att dra igång så snart som möjligt, anmälan är fortfarande öppen. Klicka här för mer information.

Läs mer
Jag har blivit lyssnad på och ni förstår mig verkligen på ett nytt sätt som jag aldrig varit med om tidigare. Jag har sökt mycket vård. När jag kom till Smärthjälpen föll alla bitar på plats med hjälp av ert team.
Välj ort