Vi kan smärta

Stöd, undervisning och ett gott omhändertagande
i ett multidisciplinärt behandlingsteam.

Erbjudande

På vår mottagning utreder, behandlar och rehabiliterar vi patienter med långvarig smärta som inte beror på cancer.

Läs mer

Utredning

För att behandla långvarig smärta på rätt sätt måste man göra en noggrann undersökning och smärtanalys.

Läs mer

Behandling & rehabilitering

Har följande fokus: utprövning och inställning av läkemedel, blockader, individuell fysioterapi, arbetsterapi, ergonomi, TENS, KBT, ACT.

Läs mer

Butik

I butiken kan du beställa olika hjälpmedel för stöd, rehabilitering och eller smärtlindring i form av TENS.

Till butik

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag,
som privatbetalande eller via vårdavtal.

Läs mer
Jag har blivit lyssnad på och ni förstår mig verkligen på ett nytt sätt som jag aldrig varit med om tidigare. Jag har sökt mycket vård. När jag kom till Smärthjälpen föll alla bitar på plats med hjälp av ert team.