Smärtläkare

Vill du vara med och påverka din arbetssituation?
Vill du jobba patientorienterat och med snabba ledtider och korta beslutsvägar?

Smärthjälpen är en privat multidisciplinär smärtklinik i Göteborg som utreder och behandlar långvarig smärta.

Smärthjälpen expanderar nu också till Stockholm.

Till kliniken i Göteborg och Stockholm söker vi nu smärtläkare som vill bli en del av vårt team.

Välkommen att höra av dig till Ola Collin 0706 249 299

ola.collin@atleva.se

Smärthjälpen ingår i Atleva Specialistvård AB.

Välj ort