SMÄRTHJÄLPEN grundades 2016 och är en del av koncernen Atleva vars drivkraft är att bygga upp människor och reparera livskvalitet. Under våren 2020 expanderar man verksamheten i Göteborg med en mottagning i centrala Stockholm, vars huvudsakliga fokus är att hjälpa personer med långvariga icke cancerrelaterade smärttillstånd.

Cirka 20 procent av befolkningen lider av långvarig smärta och 40 procent av patienterna inom primärvården söker på grund av smärta. Samtidigt skärs det ner på kliniker med smärtspecialister.

På tre år har SMÄRTHJÄLPEN gått från att vara två anställda till att idag vara ett multidisciplinärt team på 17 medarbetare. Här finns smärtläkare, smärtfysioterapeut, smärtpsykolog, smärtpsykoterapeut, arbetsterapeut och medicinsk laserterapeut samlade.

– Vi utreder, behandlar och rehabiliterar patienten på ett holistiskt sätt där flera olika discipliner arbetar i team för att få en helhetssyn och ge patienten bästa möjliga resultat, säger Nenad Stankovic, smärtläkare och grundare av SMÄRTHJÄLPEN.

Unika kunskaper för patienter med långvarig smärta
Det holistiska behandlingssättet är värdegrund för SMÄRTHJÄLPEN.

Vid sidan om sedvanliga smärtbehandlingar erbjuder SMÄRTHJÄLPEN också medicinsk­laser klass 4. En metod som kortfattat beskrivet stimulerar kroppens återhämtningsmöjligheter och egna läkningsprocess för att minska smärta, svullnad och inflammation. Här erbjuds även injektionsbehandling med Botulinum toxin för kronisk migrän och muskelrelaterad smärta, taktil massage, dansterapi och TENS.

– Vi försöker se hela människan och vilken hjälp hon behöver. Många av våra patienter berättar att de känner sig sedda och hörda av oss och det är precis det vi strävar efter, säger Nenad Stankovic.

Egen app tillgängliggör smärtvården
Patienter med långvarig smärta har ibland svårt att komma till mottagningen på grund av sin dagsform och smärtintensitet. Appen möjliggör smärtbehandling på lika villkor oavsett om patienten kan komma till mottagningen eller ligger hemma i sängen. I appen samlas bland annat inspelade föreläsningar om smärta, en funktion för videosamtal, svaren på vanliga frågor och hundratals övningar i videoformat.

– Det är klart att vi behöver träffa patienten live för att starta utredningen och avsluta behandlingen/rehabiliteringen, men därefter kan många moment digitaliseras. Alla våra specialister kommer finnas tillgängliga i appen via en chattfunktion och på det sättet kan vi även nå patienter som har svårt att ta sig till mottagningen, säger Nenad Stankovic.

Sök till SMÄRTHJÄLPENs mottagning
Till SMÄRTHJÄLPEN kan patienter från hela landet komma. Med remiss eller via en sjukvårdsförsäkring, antingen privat eller via arbetet, kan man söka sig hit då avtal finns med alla försäkringsbolag. Givetvis kan man även söka sig hit som privat patient.

Fakta
SMÄRTHJÄLPEN grundades 2016 av smärtläkaren Nenad Stankovic och är en del av vårdkoncernen Atleva Specialistvård. SMÄRTHJÄLPEN består av ett team erfarna smärtspecialister med en helhetssyn på människan som vädergrund. Majoriteten av utredningar och behandlingar genomförs multidisciplinärt.

Välj ort