SmärtHjälpen i Göteborg erbjuder 2 dagars intensivkurs för fysioterapeuter. Teori och praktik varvas. Föreläsningar av smärtspecialister:

Kicki Nordström, leg fysioterapeut, MSc, spec smärta/smärtrehabilitering, OMT steg 3, Kognitiv Psykoterapi steg 1, SmärtHjälpen

Nenad Stankovic öl med dr Smärtläkare, Medicinskt ledningsansvarig på SmärtHjälpen

Rasmus Linde, leg psykolog SmärtHjälpen

Karen Marie Slunge Buus, leg sjuksköterska SmärtHjälpen

 

Datum: Må-ti 23-24 sept, alt 11-12 nov.

Pris: 4950 kr exkl moms

Anmälan fylls i längst ner på sidan

Max 16 personer per kurstillfälle

Kursinnehåll:

  • Smärtfysiologi vid långvarig smärta – baserad på senaste forskningsrönen
  • Fysioterapeutiska undersökningstekniker
  • Fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid långvarig smärta
  • Kliniska resonemang inklusive patientfall
  • Kreativa interventioner

För mer info: www.smarthjalpen.se/ Mail: kicki.nordstrom@smarthjalpen.se

Kursupplägg 

Dag 1

09:00- 09:30 Samling och presentation av SmärtHjälpen

09:30-10:30 Smärtföreläsning- Introduktion, smärtfysiologi, smärtanalys, läkemedelsbehandlingar – Nenad Stankovic och Kicki Nordström

10:30- 12:00 Fysioterapi implementering av evidensbaserad forskning i klinik – Kicki Nordström

12:00–13:00 Lunch

13:00-14:00 Smärthantering och egenvård – Karen Marie Slunge Buus

14:00-16:00 Patientundersökning långvarig smärta (inkl kort bensträckarpaus och eftermiddagsfika) – Kicki Nordström

16:00-17:00 Patientfall – Kicki Nordström

 

Dag 2

08:00-09:30 Smärtpsykologi vid långvarig smärta inklusive rörelserädsla kontra ”rörelseklokhet” – Rasmus Linde och Kicki Nordström

09:30-10:00 Fika

10:00-12:00 Patientbehandling vid långvarig smärta. Aktivering av kroppens lugn och ro system och Fysisk Aktivitet och träning vid långvarig smärta – Kicki Nordström

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Fortsättning patientbehandling vid långvarig smärta inkl TENS – Kicki Nordström

14:00-14:30 Fika

14:30-16:00 Kreativa interventioner – Kicki Nordström och Karen Marie Slunge Buus

16:00-16:30 Avslutning med sammanfattning av kursen med frågestund – Kicki Nordström

Anmälan till intensivkurs inom smärtfysiologi för Fysioterapeuter