Smärthjälpen i Göteborg erbjuder 2 dagars intensivkurs för fysioterapeuter. Teori och praktik varvas. Föreläsningar av smärtspecialister:

Kicki Nordström, leg fysioterapeut, MSc, spec smärta/smärtrehabilitering, OMT steg 3, Kognitiv Psykoterapi steg 1, Smärthjälpen

Nenad Stankovic öl med dr Smärtläkare, Medicinskt ledningsansvarig på Smärthjälpen

Rasmus Linde, leg psykolog – Smärthjälpen

Dan Dahlén, leg arbetsterapeut – Smärthjälpen

Karen Marie Slunge Buus, leg sjuksköterska – Smärthjälpen

 

Pris: 5 450 kr exkl moms

Anmälan sker via hemsidan: www.smarthjalpen.se

Kursinnehåll:

  • Smärtfysiologi och läkemedelsbehandling vid långvarig smärta – baserad på senaste forskningsrönen
  • Diagnostisering av Fibromyalgi, ME/CSF och EDS
  • Fysioterapeutiska undersöknings- och behandlingstekniker
  • Arbetsterapeutiska insatser vid långvarig smärta
  • Psykologiska behandlingsmetoder
  • Kliniska resonemang inklusive patientfall
  • Kreativa interventioner

För mer info: www.smarthjalpen.se/

Mail: kicki.nordstrom@smarthjalpen.se

Kursupplägg:

Dag 1

09:00- 09:30 Fika – samling

09:30-10:00 Introduktion och presentation av teamet på Smärthjälpen

10:00-11:30 Smärta och läkemedelsbehandlingar – Nenad Stankovic och Kicki Nordström

11:30 – 12:30 Diagnostisering av Fibromyalgi, ME/CSF och EDS- Nenad Stankovic och Kicki Nordström

12:30–13:30 Lunch på egen hand

13:30-14:30 Arbetsterapi, insatser vid långvarig smärta – Dan Dahlén

14:30-15:00 Fika

15:00-16:30 Smärtpsykologi vid långvarig smärta inklusive rörelserädsla kontra ”rörelseklokhet” – Rasmus Linde och Kicki Nordström

16:30-17:00 Patientfall – Kicki Nordström

Dag 2

08:00-09:30 Fysioterapi implementering av evidensbaserad forskning och best practice i klinik. Hur undersöker och behandlar vi patienter med långvarig smärta – Kicki Nordström

09:30-10:00 Fika

10:00-12:00 Patientundersökning och behandling vid långvarig smärta. Aktivering av kroppens lugn och ro system och Fysisk Aktivitet och träning vid långvarig smärta – Kicki Nordström

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Fortsättning patientbehandling vid långvarig smärta – Kicki Nordström

14:00-14:30 Fika

14:30-16:00 Kreativa interventioner – Kicki Nordström och Karen Marie Slunge Buus

16:00-16:30 Avslutning med sammanfattning av kursen med frågestund – Kicki Nordström Nenad Stankovic

Anmälan till intensivkurs inom smärtfysiologi för Fysioterapeuter

Välj ort