Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Om du inte hittar svara på din fråga här så går det bra att ringa oss.

 

Hur ska jag göra för att komma till er?
Om du har en privat sjukförsäkring vänder du dig till ditt försäkringsbolag. I annat fall ber du din vårdcentral skriva remiss till oss. Du behöver vara färdigutredd inom primärvården/specialistsjukvården innan remiss skrivs till oss. I remissen behöver framgå vilka utredningar du har gjort, vilka mediciner du har provat och vilken behandling du hittills har fått för dina besvär. Du kan även söka till oss privat, för mer information se fråga längre ner.

Kan jag söka till er även om jag inte bor i Göteborg?
Ja, du kan få remiss till oss även om du inte bor i Göteborg. Det avtal vi har med Västra Götalands-regionen är ett riksavtal vilket innebär att du kan söka till oss var du än bor i Sverige.

Vad händer när ni har fått remissen?
Remissen registreras hos oss och våra läkare bedömer remissen. Därefter kommer du antingen att få en kallelse med tid för nybesök hos oss eller ett brev om att kontakta inremitterande om din remiss inte skulle ha blivit godkänd.

Hur långa väntetider har ni?
Om du kommer på remiss håller vi oss inom vårdgarantin dvs. att du får vänta max 90 dagar.

Vad händer när jag har varit på mitt första besök?
Vid ditt första besök görs en bedömning om fortsatt behandling.

Om du kommer via försäkringsbolag kommer vi skicka en offert till ditt försäkringsbolag med behandlingsförslag. När denna blir godkänd kontaktar vi dig för bokning av tid.

Om du kommer på remiss via vårdavtalet kan det vara på två sätt. Antingen räcker det med ett besök och remissvar skickas till den som har remitterat dig. Det vanligaste är dock att gå vidare i behandling. Du kommer då att få en första tid för behandling bokad i receptionen direkt efter nybesöket. Ytterligare tider kommer att skickas till dig. Behandlingen pågår under två till fyra månader och du får träffa flera professioner i vårt team. Vi erbjuder också en smärthanteringskurs via appen Healo.

Måste jag träffa alla professioner hos er? (Läkare, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut)
Du träffar läkaren på ett första besök. Vid det besöket görs en bedömning om vilka professioner du ska träffa. Det vanligaste är att du får träffa alla professioner eftersom vi jobbar interdisciplinärt. Detta innebär att de olika yrkesgrupperna arbetar i team för att få en helhetsbild av dig som patient för att kunna ge dig en så bra behandling som möjligt.

Varför ska jag träffa er fysioterapeut när jag redan går hos en sjukgymnast. Är det någon skillnad?
Hos oss träffar du fysioterapeut med specialistutbildning inom smärta och smärtrehabilitering som utför en avancerad bedömning, behandling och rehabilitering. En fysioterapeut med specialistkompetens inom smärta och smärtrehabilitering har även som uppgift att ge patienter second opinion vid komplicerade smärttillstånd. Vid behov kan vår fysioterapeut utbilda och handleda kollegor.

Hur avbokar/ombokar jag min tid hos er?
Du kan ringa till oss på telefon 031-381 08 60. Vi har öppet 8:00-15:00. Det går även bra att skriva till oss via vårt digitala vårdrum. Du hittar länken dit på vår hemsida. Vi läser av meddelande varje dag. Tänk på att boka om din tid senast 24 timmar innan ditt besök då du i annat fall debiteras för sen avbokning.

Kan jag ta besöket på telefon eller video om jag av någon anledning inte har möjlighet att ta mig till er?
Det går bra. Du kontaktar oss senast på morgonen samma dag som du har ditt besök. Vi bokar då om din tid till telefon alternativt digitalt besök.

Kan jag se min journal på 1177?
Vi är inte anslutna till 1177. Om du vill ta del av din journal kontaktar du oss och vi kan då skicka din journal, antingen via post eller via vårt digitala vårdrum.

Kan jag få sjukresa till er?
Det går bra. Du bokar din sjukresa via Sjukresor. Du kan läsa mer om detta på 1177.

Jag har försökt ringa flera dagar men alla era telefontider är slut. Kan jag få tag i er på annat sätt?
Du kan skriva till oss via vårt digitala vårdrum om du redan är patient. Du hittar länken dit på vår hemsida.

Ingår priset för besöken i högkostnadsskyddet?
Om du kommer på remiss ingår det i högkostnadsskyddet och du betalar sedvanlig taxa för vårdbesök inom Västra Götalandsregionen. Frikort gäller.

Vad är kostnaderna för privata besök?
Vi rekommenderar i första hand att du kommer antingen via privat sjukförsäkring eller remiss då privata besök är ganska kostsamt. Det går inte att lista sig på vår mottagning. I första hand tar vi emot privatbetalande patienter när det gäller behandling med medicinsk Botox eller medicinsk laser. Om du önskar komma privat behöver vi få ta del av tidigare journaldokumentation för att göra en bedömning om vi kan hjälpa dig. Ett nybesök till läkare kostar 3852 kr och därefter tillkommer kostnader beroende på vilken behandling som ska utföras. Det går även bra att söka direkt till fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut. Priset för ett besök till någon av dessa är 1651 kr. Vänligen kontakta oss för ytterligare prisuppgifter.

Välj ort