Verksamhetsbeskrivning

SMÄRTHJÄLPEN grundades 2016 av smärtläkaren Nenad Stankovic och är en multidisciplinär mottagning som utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med långvariga icke maligna smärttillstånd (smärta som inte beror på cancer och som pågått i minst tre månader). SMÄRTHJÄLPEN har tillgång till ett flertal discipliner för behandling och rehabilitering av långvarig smärta, så som smärtläkare, smärtsjuksköterska, psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsklaserterapeut. SMÄRTHJÄLPENS utredningar och behandlingar/rehabiliteringar är grundade på en helhetssyn på människan och majoriteten av behandlingar genomförs multidisciplinärt.Vi tar emot patienter med långvarig smärta för bedömning/utredning, optimering av smärtbehandling och/eller i tid avgränsad behandling/rehabilitering.

Vi erbjuder second opinion som komplement till annan bedömning.

Kvalitet är viktig för oss!

Våra behandlings/rehabiliteringsresultat följer vi genom att använda ett antal enkäter som patienterna fyller i inför smärtutredningen, efter avslutad behandling/rehabilitering och ett år efter avslut. Vissa av enkäterna är en del av Nationella Register för Smärtrehabilitering (NRS).

Värdegrund

För att vi och verksamheten skall kunna utvecklas har vi gemensamt tagit fram ett antal värdeord som utgör basen för hur vi bemöter varandra och hur verksamheten utformas.

Våra värdeord är:

Kompetens

 • Vi skapar förutsättningar för kompetensutveckling.
 • Vi tar alla ansvar för att hålla oss uppdaterade.
 • Genom att fråga varandra höjer vi den kollektiva kompetensen.

Empati

 • Hos oss är alla viktiga, därför visar vi varandra respekt och behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade.
 • Vi är lyhörda för varandras behov.
 • Vi strävar efter att skapa en positiv stämning genom en öppen kommunikation och feedback.

Helhetssyn

 • Vi ser hela människan i alla möten.
 • Vi stannar till och tänker hela vägen för både patient och verksamhet.
 • Rätt person på rätt plats.

Kvalitét

 • Vi strävar efter hög kvalitet.
 • Vi utvärderar och förbättrar vår verksamhet kontinuerligt.
 • Vi är nyfikna, modiga och lösningsfokuserade.

SMÄRTHJÄLPEN erbjuder

 • Smärtanalys/smärtdiagnostik och bedömning
 • Framtagande av individuell behandlingsplan
 • Multidisciplinär smärtbehandling/rehabilitering i öppenvården
 • Utprövning och inställning av läkemedel
 • Blockader
 • Individuell fysioterapi
 • Fysioterapi i grupp
 • Dansterapi
 • TENS (Transkutan Elektrisk Stimulering)
 • Ergonomiska anpassningar
 • Taktil massage
 • Medicinsk laserbehandling med Laser klass 4
 • Smärthanteringskurser
 • Second opinion
 • Digifysisk vård (Vi kommer till ditt hem via vår App)

Samarbetspartners

Vi har avtal med samtliga försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för vidare handläggning.

Välj ort