Verksamhetsbeskrivning

SMÄRTHJÄLPEN grundades 2016 av smärtläkaren Nenad Stankovic och är en multidisciplinär mottagning som utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med långvariga icke maligna smärttillstånd (smärta som inte beror på cancer och som pågått i minst tre månader).

SMÄRTHJÄLPEN har tillgång till ett flertal discipliner för behandling och rehabilitering av långvarig smärta, så som smärtläkare, smärtsjuksköterska, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. SMÄRTHJÄLPENS utredningar och behandlingar/rehabiliteringar är grundade på en helhetssyn på människan och majoriteten av behandlingar genomförs multidisciplinärt.

Vi tar emot patienter med långvarig smärta, företrädesvis från rörelseapparaten, för bedömning/utredning, optimering av smärtbehandling och/eller i tid avgränsad behandling/rehabilitering.

I mån av resurser tar vi även emot patienter för smärtanalys och för behandlingsförslag/behandling avseende posttraumatiska/postoperativa smärtor, neuropatiska smärtor, mm.

Vi erbjuder second opinion som komplement till annan bedömning.

SMÄRTHJÄLPEN erbjuder

På vår  mottagning utreder, behandlar och rehabiliterar vi patienter med långvariga icke maligna smärttillstånd (smärta som inte beror på cancer och som pågått i minst tre månader). SMÄRTHJÄLPEN har tillgång till ett flertal discipliner för behandling och rehabilitering. SMÄRTHJÄLPENS utredningar och behandlingar/ rehabiliteringar är grundade på en helhetssyn på människan!

Smärtanalys/smärtdiagnostik och bedömning
Framtagande av individuell behandlingsplan
Multidisciplinär smärtbehandling/rehabilitering i öppenvården
Utprövning och inställning av läkemedel
Blockader
Individuell sjukgymnastisk
TENS
Ergonomiska anpassningar
Second opinion

Nationella Registret över Smärtrehabilitering, NRS

Våra behandlings/rehabiliteringsresultat följer vi genom att använda ett antal enkäter som patienterna fyller i inför smärtutredningen, efter avslutad behandling/rehabilitering och ett år efter avslut. Vissa av enkäterna är en del av Nationella Register för Smärtrehabilitering.

 

Våra samarbetspartners