Föreläsning på Fibromyalgiföreningens årsmöte

Nenad Stankovic har föreläst på Göteborgs Fibromyalgiföreningens årsmöte. Enligt styrelsen var det rekord i antalet närvarande medlemmar. Nenad berättade om Smärthjälpen och om långvarig smärta samt om diagnostiken och om nya rön inom fibromyalgiforskningen. En livlig och givande diskussion ägde rum under hela föreläsningen.

Läs mer

Besök från Fibromyalgiföreningen

För några dagar sedan hade Nenad Stankovic studiebesök av tre styrelseledamöter från Göteborgs fibromyalgiförening. Nenad berättade om Smärthjälpens verksamhet och om hur vi ser, utreder och behandlar patienter med fibromyalgi. Ett mycket givande möte! Nenad Stankovic är inbjuden föreläsare på Föreningens årsmöte den 7 mars 2019.

Läs mer