Smärtskolan

Del 1 — Vad är smärta? Definitionen av smärta beskrivs av Internationell association for the Study of Pain (IASP) som “Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada.” Alla former av

Läs mer

Förändras cellernas immunologiska funktion hos patienter med ME/CFS?

Myalgisk encefalomyelit / kroniskt trötthetssyndrom (ME / CFS) är ett försvagande tillstånd med okänd etiologi, Myalgisk encefalomyelit oklar patofysiologi och utan diagnostiskt test eller biomarkör tillgänglig. Många patienter rapporterar att deras ME / CFS började efter en akut infektion, och efterföljande ökad frekvens av infektioner, såsom förkylning eller influensa, är vanligt. Dessa faktorer antyder att

Läs mer


Välj ort