Fri rörelsedans i medveten kroppsnärvaro

Kan jag dansa med smärta utan att få mer ont? Javisst kan Du det! I vår senaste intervjustudie visar resultaten att Dans med Fria Rörelser ger kraft och ökad egenmakt i vardagen. Hur går det till? Dansen sker i grupp vilket ger dig möjlighet att vara med andra med liknande besvär. Att kunna dela med

Läs mer

Ny smärtmottagning i Stockholm

SMÄRTHJÄLPEN expanderar och öppnar upp en ny smärtmottagning på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm under februari månad. SMÄRTHJÄLPEN har tillgång till ett flertal discipliner för behandling och rehabilitering av långvarig smärta, så som smärtläkare, smärtsjuksköterska, psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsklaserterapeut. SMÄRTHJÄLPENS utredningar och behandlingar/rehabiliteringar är grundade på en helhetssyn på människan och majoriteten av behandlingar

Läs mer

Min stora dag 2019

Vi stödjer Min Stora Dag vilket betyder att vi bidrar till ännu fler Stora Dagar för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Kalas, äventyrsläger och tivolibesök som ger glada barndomsminnen och ny kraft att fortsätta kämpa.  

Läs mer