Smärthjälpen är certifierat för Kvalitet i Vård och Omsorg (KIV) 2021

Smärthjälpen Sverige är certifierat enligt Socialstyrelsens krav på ledningssystem, SOSFS 2011:9. Vi lägger stort värde i och mycket kraft på att upprätthålla ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med Kvalpraks ledningssystem KIV (Kvalitet i vården) som grund. KIV är ett kvalitetssystem vi använder för att kvalitetssäkra och underlätta vårat arbete.

Läs mer

Frigörande dans kan ge ökad egenmakt vid smärta

Ett sätt att ta makten över sitt dagliga liv. Så kan man sammanfatta vad frigörande dans betyder för patienter med långvarig smärta, enligt en intervjustudie som vår fysioterapeut Kicki Nordström varit med och tagit fram. Free movement dance (FMD) , eller frigörande dans, är en fysioterapeutledd dans form med rötter i medveten kroppsnärvaro (Body Awareness).

Läs mer

Digital smärtkurs för fysioterapeuter höst 2021

Digital smärtkurs för fysioterapeuter inom långvarig smärta – hur gör man? Smärthjälpen i Göteborg erbjuder 2 dagars digital online intensivkurs i reell tid för fysioterapeuter. Teori och praktik varvas. Du erhåller vår app Healo en vecka före kursstart med föreläsningar och utvalda behandlingsmetoder samt övningar för patienter med långvarig smärta. Du har också möjlighet att

Läs mer


Välj ort