Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss.

Privatbetalande vård

Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader.

Vi som jobbar på Smärthjälpen i Stockholm

Mottagning

Nenad Stankovic

Smärtläkare

Nenad Stankovic

Nenad Stankovic är smärtläkare och specialist i hand- och plastikkirurgi. Han är disputerad inom området nervskador och har flerårig erfarenhet inom komplexa smärtutredningar och smärtbehandlingar/rehabiliteringar.

Nenad Stankovic har en gedigen erfarenhet i Botox-behandlingen av spasticitet och av spasticitetorsakad smärta samt Botox-behandlingen av kronisk huvudvärk och muskelrelaterad smärta.

Nenad Stankovic grundade Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus i Göteborg. I flera år har Nenad Stankovic varit sammankallande för Smärtrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) och framtagit handlingsplanen för långvarig smärta i VGR.

Läs mer
Fysioterapeut Stockholm Jens Bond

Jens Bond

Fysioterapeut

Jens Bond

Jens Bond har en kandidatexamen i Fysioterapi från Karolinska Institutet och legitimerad sedan januari 2016. Senast har han också en Magisterexamen från Karolinska Institutet 2020.
Vidareutbildad inom smärtfysiologi, motorisk kontroll vid långvarig smärta, Multimodal smärtrehabilitering med inriktning på långvarig smärta, psykosomatisk fysioterapi och neurologisk fysioterapi.
Jens arbetar på Smärthjälpen under handledning av Kicki Nordström till specialist inom smärta. Jens har erfarenhet av primärvårdsrehabilitering.

Läs mer

Anette Liedberg

Undersköterska

Anette Liedberg

Läs mer

Maria Paskovski

Enhetschef

Maria Paskovski

Maria är sjuksköterska i sin grundprofession och arbetar som enhetschef på Smärthjälpen sedan våren 2019. Som enhetschef ansvarar Maria för den dagliga driften och verksamhetsutvecklingen.

Hon har erfarenheter från MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning), Annedalsklinikens hjärtmottagning och operationskoordinering. Maria har också erfarenheter från privatvård samt vårdförsäkringar inom försäkringsbranschen.

Läs mer

Hitta hit

Drottninggatan 97
11360 Stockholm

Patientrelaterade ärenden: Vårdrummet
Övriga ärenden: info.stockholm@smarthjalpen.se

Välj ort