Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss.

Privatbetalande vård

Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader.

Vårdavtal

Via Västra Götalandsregionens upphandlade avtal kan du komma till Smärthjälpen via remiss från din vårdcentral.

Vi som jobbar på Smärthjälpen i Göteborg

Mottagning

Sofia Göthe

Läkare

Sofia Göthe

Sofia Göthe är blivande smärtläkare samt specialist i Allmänmedicin med ett stort intresse för smärta, stressjukdom och idrottsmedicin. De senaste åren har Sofia Göthe profilerat sig inom dessa områden och arbetat riktat med dessa patientgrupper samt varit ansvarig läkare för multimodal rehabilitering (MMR2), som syftar till omhändertagandet av patienter med långvariga smärttillstånd och tvärprofessionellt sätter ihop en optimal behandling.

Sofia Göthe har även skrivit böckerna Boken om ont ihop med Björn Rudman och Tobias Marmheden, en bok om att leva med kronisk smärta och hur man behandlar den, samt boken Utmattningssyndrom Förstå och lindra kroppens reaktioner med Emma Holmgren. Båda böckerna publicerades 2019.

Sofia Göthe har flera års erfarenhet av arbete med Botox-behandling av kronisk huvudvärk samt teamarbete med fysioterapeut/arbetsterapeut för behandling av muskelspänningsrelaterad Smärta.

Läs mer

Judith Bonn

Smärtläkare

Judith Bonn

Judith är specialist i smärtmedicin och specialist i anestesi och intensivvård. Hon har flera års erfarenhet inom både akut och långvarig smärta, särskild inom området neuropatiska smärtor. Judith har jobbat med multimodala Team i Borås och Göteborg. Hon är disputerad inom beroendemedicin. Judith började arbeta på SmärtHjälpen 2019.

Läs mer

Nenad Stankovic

Smärtläkare

Nenad Stankovic

Nenad Stankovic är smärtläkare och specialist i hand- och plastikkirurgi. Han är disputerad inom området nervskador och har flerårig erfarenhet inom komplexa smärtutredningar och smärtbehandlingar/rehabiliteringar.

Nenad Stankovic har en gedigen erfarenhet i Botox-behandlingen av spasticitet och av spasticitetorsakad smärta samt Botox-behandlingen av kronisk huvudvärk och muskelrelaterad smärta.

Nenad Stankovic grundade Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus i Göteborg. I flera år har Nenad Stankovic varit sammankallande för Smärtrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) och framtagit handlingsplanen för långvarig smärta i VGR.

Läs mer

Peter Währborg

Smärtläkare

Peter Währborg

Peter har en bred utbildningsbakgrund som psykolog, psykoterapeut, hjärtspecialist, internmedicinare och smärtspecialist. Han har tidigare varit verksam bl.a. som överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, chef vid institutet för stressmedicin och professor i beteendemedicin.

Peter har långvarig erfarenhet av s.k. komplexa syndrom där ME/CFS är ett exempel. Både i sin roll som läkare och psykolog/psykoterapeut har Peter genom åren utrett och behandlat patienter med detta syndrom. Han har även diskuterat syndromet i några av sina böcker.

Peter är särskilt intresserad av långvarig smärtproblematik och sambandet mellan olika faktorers betydelse för dessa tillstånd. Diagnostiken är central i Peters sätt att angripa långvarig smärta. han arbetar tillsammans med sitt team både med läkemedel, tekniska metoder som t.ex. nervstimulering ( TENS) och andra vetenskapliga väl dokumenterade behandlingsmetoder.

Läs mer

Tomas Bremholm

Smärtläkare

Tomas Bremholm

“Tomas har en gedigen utbildningsbakgrund som specialist i allmänmedicin med stort intresse för mötet med människan och den enskilda individens olika förutsättningar att hantera ohälsa och de aktivitetsnedsättningar som kan bli en följd av sådan ohälsa. Han har tidigare varit överläkare vid Försäkringsmedicinskt Centrum och verksam i olika multimodala rehabiliteringsteam inom primärvården. Han har dessutom varit verksam som företagsläkare.

Tomas har stor erfarenhet av sådana komplexa ohälsotillstånd som inte enkelt låter sig inrymmas under en enskild specialitets verksamhetsområde och är särskilt intresserad av samspelet mellan kroppsliga och psykologiska faktorer.”

Läs mer

Damon Navandi

Psykolog

Damon Navandi

Läs mer

Rasmus Linde

Psykolog

Rasmus Linde

Läs mer

Anna Hallberg

Medicinsk sekreterare

Anna Hallberg

Anna utbildade sig till medicinsk sekreterare 2002. Hon har sedan dess blandat annat arbetat på specialisttandvård och medicinklinik inom Kalmar läns landsting. De senaste 10 åren har Anna arbetat på Angereds Närsjukhus där hon till en början var på gynmottagningen. Hon har därefter arbetat som resurssekreterare och de senaste fyra åren har hon varit på hjärt- och diabetesmottagningen. Under åren på Angereds Närsjukhus har hon även varit handledare för studenter och nyanställda.

 

Läs mer

Dan Dahlén

Arbetsterapeut/ Hälsostrateg

Dan Dahlén

Kandidatexamen i arbetsterapi på Högskolan i Jönköping 2007. Dan har främst arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommun, landsting, stat samt privata verksamheter. Dan har även arbetat med rehabkoordinering och har en gedigen kunskap i förebyggande arbete, samt återgång i arbete i samband med sjukskrivning.

Som hälsostrateg hjälper Dan företag att identifiera behov av hälsofrämjande samt förebyggande insatser, i syfte att minska risken för ohälsa på arbetsplatsen. Dan finns även som stöd för arbetsgivare och medarbetare vid eventuell sjukskrivning, då med fokus på rehabiliterande åtgärder.

Många personer upplever idag en obalans i vardagen, där allt fler aktiviteter ska få plats under dygnets 24 timmar. En förändring behöver då göras, vilket Dan, med hjälp av arbetsterapeutiska interventioner, hjälper individer med.

Dan utför även arbetsförmågeutredningar som ett steg i processen att återfå och behålla arbetsförmågan över tid. Detta sker ofta tillsammans med andra professioner, exempelvis läkare, psykolog, fysioterapeut.

Läs mer

Anna Eriksson

Laserterapeut

Anna Eriksson

Läs mer

Lena Holm

Smärtsköterska

Lena Holm

Läs mer

Lisbeth Währborg

Smärtsköterska, Psykoterapeut

Lisbeth Währborg

Lisbeth Währborg är leg. sjuksköterska och psykoterapeut (KBT). Hon har lång erfarenhet inom båda verksamhetsområdena och framförallt inom disciplinerna smärta och stressrelaterade tillstånd. Hon har tidigare varit verksam vid Smärtcentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Smärtcentrum Angereds närsjukhus samt Stress och smärtmottagningen vid Aleris specialistvård, Arkivgatan i Göteborg.

Hon har genomgått omfattande vidareutbildning inom dessa områden samt inom psykiatri där hon också har arbetat med posttraumatiska stressyndrom, depressions- och ångestsjukdomar samt sömnproblematik.

Hon har också varit kurssekreterare vid akademiska smärtutbildningar och hon deltar regelbundet i symposier och kongresser som berör smärta och smärtbehandling.

Läs mer

Jens Bond

Fysioterapeut

Jens Bond

Läs mer

Kicki Nordström

Fysioterapeut

Kicki Nordström

Kicki Nordström är leg fysioterapeut/ master i fysioterapi och specialist inom smärta och smärtrehabilitering. Hon har lång erfarenhet av långvarig smärta och stressrelaterade sjukdomar. Kicki har arbetat både i privat verksamhet och inom landstinget. Hon har fördjupad utbildning inom OMT (ortopedisk manuell terapi, steg 3) där hon utför utredningar och behandling av smärta samt utbildning inom kognitiv psykoterapi (steg 1).

Kicki deltar regelbundet i symposier och kongresser som berör smärta och smärtbehandling och bevakar forskning inom dessa områden kontinuerligt.

Utöver ovanstående kompetens arbetar Kicki gärna med kreativa interventioner som yoga och dans.

Läs mer

Lotta Jonasson

Vårdadministratör

Lotta Jonasson

Läs mer

Emelie Olsson

Receptionist

Emelie Olsson

Läs mer

Linnéa Styrén

Receptionist

Linnéa Styrén

Läs mer

Maria Paskovski

Enhetschef

Maria Paskovski

Maria är sjuksköterska i sin grundprofession och arbetar som teamleader på Smärthjälpen sedan våren 2019. Som teamleader ansvarar Maria för den dagliga driften och verksamhetsutvecklingen.

Hon har erfarenheter från MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning), Annedalsklinikens hjärtmottagning och operationskoordinering. Maria har också erfarenheter från privatvård samt vårdsförsäkringar inom försäkringsbranschen.

Läs mer

Nenad Stankovic

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Nenad Stankovic

Nenad Stankovic är smärtläkare och specialist i hand- och plastikkirurgi. Han är disputerad inom området nervskador och har flerårig erfarenhet inom komplexa smärtutredningar och smärtbehandlingar/rehabiliteringar.

Nenad Stankovic har en gedigen erfarenhet i Botox-behandlingen av spasticitet och av spasticitetorsakad smärta samt Botox-behandlingen av kronisk huvudvärk och muskelrelaterad smärta.

Nenad Stankovic grundade Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus i Göteborg. I flera år har Nenad Stankovic varit sammankallande för Smärtrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) och framtagit handlingsplanen för långvarig smärta i VGR.

Läs mer

Hitta hit

Anders Personsgatan 12
41664 Göteborg
Öppettider
Må - to: 08:00 - 16:00
Fr: 08:00 - 16:00

Patientrelaterade ärenden: Vårdrummet
Övriga ärenden: info.goteborg@smarthjalpen.se

Välj ort