Sjukvårdsförsäkring

Om du har sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss.

Privatbetalande vård

Du som vill söka vård hos oss privat behöver ingen remiss och du står själv för alla kostnader.

Vårdavtal

Via Västra Götalandsregionens upphandlade avtal kan du komma till Smärthjälpen via remiss från din vårdcentral.

Vi som jobbar på Smärthjälpen i Göteborg

Mottagning

Bernt Turesson

Smärtläkare

Bernt Turesson

Läs mer

Hadi Jabbar

Smärtläkare, Specialist i allmänmedicin

Hadi Jabbar

Hadi Jabbar är blivande smärtläkare och är specialist i allmänmedicin med masterutbildning i funktionsmedicin och bilddiagnostik.

Han har tidigare varit verksam inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset samt inom primärvården i Göteborg och Härryda.

Hadi valde smärtmedicin som ytterligare specialitet efter att ha träffat många smärtpatienter med långvarig smärta inom primärvården och funnit det genuina intresset av att hjälpa den patientgruppen.

Läs mer

Judith Bonn

Smärtläkare

Judith Bonn

Judith är specialist i smärtmedicin och specialist i anestesi och intensivvård. Hon har flera års erfarenhet inom både akut och långvarig smärta, särskild inom området neuropatiska smärtor. Judith har jobbat med multimodala Team i Borås och Göteborg. Hon är disputerad inom beroendemedicin. Judith började arbeta på SmärtHjälpen 2019.

Läs mer

Nenad Stankovic

Smärtläkare

Nenad Stankovic

Nenad Stankovic är smärtläkare och specialist i hand- och plastikkirurgi. Han är disputerad inom området nervskador och har flerårig erfarenhet inom komplexa smärtutredningar och smärtbehandlingar/rehabiliteringar.

Nenad Stankovic har en gedigen erfarenhet i Botox-behandlingen av spasticitet och av spasticitetorsakad smärta samt Botox-behandlingen av kronisk huvudvärk och muskelrelaterad smärta.

Nenad Stankovic grundade Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus i Göteborg. I flera år har Nenad Stankovic varit sammankallande för Smärtrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) och framtagit handlingsplanen för långvarig smärta i VGR.

Läs mer

Peter Währborg

Smärtläkare

Peter Währborg

Peter har en bred utbildningsbakgrund som psykolog, psykoterapeut, hjärtspecialist, internmedicinare och smärtspecialist. Han har tidigare varit verksam bl.a. som överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, chef vid institutet för stressmedicin och professor i beteendemedicin.

Peter har långvarig erfarenhet av s.k. komplexa syndrom där ME/CFS är ett exempel. Både i sin roll som läkare och psykolog/psykoterapeut har Peter genom åren utrett och behandlat patienter med detta syndrom. Han har även diskuterat syndromet i några av sina böcker.

Peter är särskilt intresserad av långvarig smärtproblematik och sambandet mellan olika faktorers betydelse för dessa tillstånd. Diagnostiken är central i Peters sätt att angripa långvarig smärta. han arbetar tillsammans med sitt team både med läkemedel, tekniska metoder som t.ex. nervstimulering ( TENS) och andra vetenskapliga väl dokumenterade behandlingsmetoder.

Läs mer

Jonas Jonsson

Specialist i allmänmedicin, ST i smärtlindring

Jonas Jonsson

Jonas Jonsson är blivande smärtläkare samt specialist i allmänmedicin med bred erfarenhet av smärtbehandling dels genom arbetet som distriktsläkare och dels som t.f. verksamhetschef för både vårdcentral och rehabmottagning. Jonas Jonsson har också fördjupat sig inom smärtbedömningar genom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet.
Jonas Jonsson har varit med och utvecklat samarbetsmodellen för en nystartad rehabmottagning och tillhörande vårdcentral och sätter stort pris på det tvärprofessionella samarbetet, något han varit verksam inom under flera år i multimodal rehabilitering (MMR2). MMR2 är omhändertagandet av patienter med långvariga smärttillstånd där man tvärprofessionellt sätter ihop en optimal behandling.

Läs mer

Louise Samson

Specialist i allmänmedicin, ST i smärtlindring

Louise Samson

Louise Samson är specialistläkare i allmänmedicin och blivande smärtläkare med stort intresse för långvarig smärta och stressrelaterad ohälsa. Hon har startat upp och drivit multimodalt smärtteam inom primärvården (MMR1) och har flera års erfarenhet av farmakologisk smärtbehandling och triggerpunktsblockader. Louise har också erfarenhet av botoxinjektioner mot långvarig huvudvärk och bruxism.

Louise Samson är ledamot i Regionala processteamet för långvarig smärta och även ledamot i Nationella arbetsgruppen för långvarig smärta.

Läs mer

Sofia Göthe

Specialist i allmänmedicin, ST i smärtlindring

Sofia Göthe

Sofia Göthe är blivande smärtläkare samt specialist i Allmänmedicin med ett stort intresse för smärta, stressjukdom och idrottsmedicin. De senaste åren har Sofia Göthe profilerat sig inom dessa områden och arbetat riktat med dessa patientgrupper samt varit ansvarig läkare för multimodal rehabilitering (MMR2), som syftar till omhändertagandet av patienter med långvariga smärttillstånd och tvärprofessionellt sätter ihop en optimal behandling.

Sofia Göthe har även skrivit böckerna Boken om ont ihop med Björn Rudman och Tobias Marmheden, en bok om att leva med kronisk smärta och hur man behandlar den, samt boken Utmattningssyndrom Förstå och lindra kroppens reaktioner med Emma Holmgren. Båda böckerna publicerades 2019.

Sofia Göthe har flera års erfarenhet av arbete med Botox-behandling av kronisk huvudvärk samt teamarbete med fysioterapeut/arbetsterapeut för behandling av muskelspänningsrelaterad Smärta.

Läs mer

Lena Rutberg

Neurolog

Lena Rutberg

Dr Lena Rutberg, tidigare överläkare och chef för neurologen Skaraborgs sjukhus Skövde, är specialist i neurologi. Hon har stor erfarenhet av toxinbehandling av olika neurologiska tillstånd samt rehabiliteringsmedicin.

Läs mer
Damon_Navandi-psykolog smärthjälpen

Damon Navandi

Psykolog

Damon Navandi

Damon började jobba som smärtpsykolog på Smärthjälpen i juli 2020.

På Smärthjälpen träffar Damon patienter som lider av långvarig smärta men även en del med andra affektiva svårigheter för bedömning eller behandling enligt ACT/KBT.

Damon utbildade sig på Warszawas Universitet och examinerades 2016, varefter Damon inledde sin roll som psykolog inom den offentliga skolan och sedan inom rättspsykiatrin för att sedan hamna på Smärthjälpen

Läs mer

Per-Anders Green

Psykolog

Per-Anders Green

Läs mer
Fysioterapeut Stockholm Jens Bond

Jens Bond

Fysioterapeut

Jens Bond

Jens Bond har en kandidatexamen i Fysioterapi från Karolinska Institutet och legitimerad sedan januari 2016. Senast har han också en Magisterexamen från Karolinska Institutet 2020.

Vidareutbildad inom smärtfysiologi, motorisk kontroll vid långvarig smärta, Multimodal smärtrehabilitering med inriktning på långvarig smärta, psykosomatisk fysioterapi och neurologisk fysioterapi.

Jens arbetar på Smärthjälpen under handledning av Kicki Nordström till specialist inom smärta. Jens har erfarenhet av primärvårdsrehabilitering.

Läs mer

Kicki Nordström

Fysioterapeut

Kicki Nordström

Kicki Nordström är leg fysioterapeut/ master i fysioterapi och specialist inom smärta och smärtrehabilitering. Hon har lång erfarenhet av långvarig smärta och stressrelaterade sjukdomar. Kicki har arbetat både i privat verksamhet och inom landstinget. Hon har fördjupad utbildning inom OMT (ortopedisk manuell terapi, steg 3) där hon utför utredningar och behandling av smärta samt utbildning inom kognitiv psykoterapi (steg 1).

Kicki deltar regelbundet i symposier och kongresser som berör smärta och smärtbehandling och bevakar forskning inom dessa områden kontinuerligt.

Utöver ovanstående kompetens arbetar Kicki gärna med kreativa interventioner som yoga och dans.

Läs mer

Dan Dahlén

Arbetsterapeut/ Hälsostrateg

Dan Dahlén

Kandidatexamen i arbetsterapi på Högskolan i Jönköping 2007. Dan har främst arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommun, landsting, stat samt privata verksamheter. Dan har även arbetat med rehabkoordinering och har en gedigen kunskap i förebyggande arbete, samt återgång i arbete i samband med sjukskrivning.

Som hälsostrateg hjälper Dan företag att identifiera behov av hälsofrämjande samt förebyggande insatser, i syfte att minska risken för ohälsa på arbetsplatsen. Dan finns även som stöd för arbetsgivare och medarbetare vid eventuell sjukskrivning, då med fokus på rehabiliterande åtgärder.

Många personer upplever idag en obalans i vardagen, där allt fler aktiviteter ska få plats under dygnets 24 timmar. En förändring behöver då göras, vilket Dan, med hjälp av arbetsterapeutiska interventioner, hjälper individer med.

Dan utför även arbetsförmågeutredningar som ett steg i processen att återfå och behålla arbetsförmågan över tid. Detta sker ofta tillsammans med andra professioner, exempelvis läkare, psykolog, fysioterapeut.

Läs mer

Anna Eriksson

Laserterapeut

Anna Eriksson

Läs mer

Annelie Holmvén

Laserterapeut

Annelie Holmvén

Läs mer

Sandra Lindahl

Smärtsköterska

Sandra Lindahl

Läs mer

Lisbeth Währborg

Smärtsköterska, Psykoterapeut

Lisbeth Währborg

Lisbeth Währborg är leg. sjuksköterska och psykoterapeut (KBT). Hon har lång erfarenhet inom båda verksamhetsområdena och framförallt inom disciplinerna smärta och stressrelaterade tillstånd. Hon har tidigare varit verksam vid Smärtcentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Smärtcentrum Angereds närsjukhus samt Stress och smärtmottagningen vid Aleris specialistvård, Arkivgatan i Göteborg.

Hon har genomgått omfattande vidareutbildning inom dessa områden samt inom psykiatri där hon också har arbetat med posttraumatiska stressyndrom, depressions- och ångestsjukdomar samt sömnproblematik.

Hon har också varit kurssekreterare vid akademiska smärtutbildningar och hon deltar regelbundet i symposier och kongresser som berör smärta och smärtbehandling.

Läs mer

Anna Hallberg

Medicinsk sekreterare

Anna Hallberg

Anna utbildade sig till medicinsk sekreterare 2002. Hon har sedan dess blandat annat arbetat på specialisttandvård och medicinklinik inom Kalmar läns landsting. De senaste 10 åren har Anna arbetat på Angereds Närsjukhus där hon till en början var på gynmottagningen. Hon har därefter arbetat som resurssekreterare och de senaste fyra åren har hon varit på hjärt- och diabetesmottagningen. Under åren på Angereds Närsjukhus har hon även varit handledare för studenter och nyanställda.

 

Läs mer

Lotta Jonasson

Medicinsk sekreterare

Lotta Jonasson

Läs mer

Marie Karlesved

Medicinsk sekreterare

Marie Karlesved

Läs mer

Linnéa Styrén

Receptionist

Linnéa Styrén

Läs mer

Maria Paskovski

Enhetschef

Maria Paskovski

Maria är sjuksköterska i sin grundprofession och arbetar som teamleader på Smärthjälpen sedan våren 2019. Som teamleader ansvarar Maria för den dagliga driften och verksamhetsutvecklingen.

Hon har erfarenheter från MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning), Annedalsklinikens hjärtmottagning och operationskoordinering. Maria har också erfarenheter från privatvård samt vårdsförsäkringar inom försäkringsbranschen.

Läs mer

Nenad Stankovic

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Nenad Stankovic

Nenad Stankovic är smärtläkare och specialist i hand- och plastikkirurgi. Han är disputerad inom området nervskador och har flerårig erfarenhet inom komplexa smärtutredningar och smärtbehandlingar/rehabiliteringar.

Nenad Stankovic har en gedigen erfarenhet i Botox-behandlingen av spasticitet och av spasticitetorsakad smärta samt Botox-behandlingen av kronisk huvudvärk och muskelrelaterad smärta.

Nenad Stankovic grundade Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus i Göteborg. I flera år har Nenad Stankovic varit sammankallande för Smärtrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) och framtagit handlingsplanen för långvarig smärta i VGR.

Läs mer

Hitta hit

Anders Personsgatan 12
41664 Göteborg
Öppettider
Må - to: 08:00 - 16:00
Fr: 08:00 - 16:00

Patientrelaterade ärenden: Vårdrummet
Övriga ärenden: info.goteborg@smarthjalpen.se

Välj ort