Kan jag dansa med smärta utan att få mer ont? Javisst kan Du det!

I vår senaste intervjustudie visar resultaten att Dans med Fria Rörelser ger kraft och ökad egenmakt i vardagen.

Hur går det till?

Dansen sker i grupp vilket ger dig möjlighet att vara med andra med liknande besvär. Att kunna dela med andra minskar känslan av ensamhet och är ett grundläggande behov hos oss människor.

Gruppen leds av vår leg fysioterapeut/spec. smärta Kicki Nordström. Musik spelas med olika rörelserytmer som exempelvis flöde, tydlighet, lätthet och du lyssnar till din kropps förmåga att röra dig med egna rörelser utan krav och prestation på hur rörelserna ska se ut. Det är helt möjligt att vila så ofta Du behöver i en för dig bekväm position.

  • Du är fysiskt aktiv och tränar din kropp fast på det sätt som är möjligt för dig.
  • Du väljer position efter din förmåga ligga ner, sitta, stå, gå runt som sagt Du väljer hela tiden det som passar dig bäst.
  • Du lär dig att vara med din kropp på ett nytt sätt där du lyssnar in dina behov.
  • Du lär dig att hitta ditt sätt att röra dig tillsammans med smärtan utan att provocera den, inifrån och ut, under avslappning.
  • Dans ger glädje!

Tid: måndagar 17:00-18:30.

Plats: grupprummet på Smärthjälpen.

Kostnad: Kom och prova första gången gratis och därefter 1000 kr för 10 gånger. Du har möjlighet att dela upp betalningen vid behov.

Varma mjuka kläder. Vi dansar barfota, men Du kan såklart använda skor vid behov.

Anmäl dig i receptionen på Smärthjälpen.

 

Varmt välkommen!

Free movement dance (FMD), eller fri rörelse dans, är en fysioterapeutledd dansform med rötter i medveten kroppsnärvaro (Body Awareness). Fokus ligger på att röra sig fritt, att lära känna sin kropp och att hitta andra rörelser än de som är smärtsamma. Dansen sker i grupp och att sätta ord på sina upplevelser är en del av behandlingen. Forskarna sammanfattar FMD som en metod att uppleva kroppen inifrån – andning, fysisk och psykisk balans, självförtroende, behov och känslor.

I en forskningsstudie intervjuades 20 patienter med långvarig smärta, som hade deltagit i FMD mellan en och sex terminer. I intervjuerna kom det fram att dansen hade återgett deltagarna olika konkreta förmågor, exempelvis att gå utan hjälpmedel eller att kunna sätta sig på golvet. Andra effekter var ökat självförtroende, förståelse för kroppens signaler, ökad acceptans för smärtan, lugn, lyckokänslor samt större förmåga att ta ansvar för sitt eget välbefinnande. Deltagarna berättade också att de kunde använda dansen som distraktion, för att frigöra sig från smärtan en kort stund. Att behandlingen skedde i grupp gav även en känsla av gemenskap och tillhörighet

http://fysioterapi.se/frigorande-dans-kan-ge-okad-egenmakt-vid-smarta/ citerad 200112

Välj ort