Genomgång av enkäterna med patienter. Rådgivning. I samråd med läkare uppföljning av läkemedelsbehandling. TENS uppföljning. Utbildning av patienter.