Första linjens läkemedel som har bra effekt på framförallt akut smärta. Hos patienter med långvarig smärta kan dessa läkemedel ha sin roll mot genombrottssmärta.

Paracetamol
Saknar antiinflammatoriska egenskaper, kan ha lugnande effekt eftersom den binder sig mot cannabinoida receptorer (samma som binder cannabis /marijuana). Ej beroende framkallande.
Alvedon 665 2tabl x 3
Panodil 1g 1tabl x 4

NSAID (Non Steroid Antinflamatoric Drugs)
NSAID gruppen har en antiinflammatorisk och analgetisk (smärtlinrdande) verkan både centralt och perifert. Samtidigt har man en negativ effekt på mag- och tarm systemet (blödningar mm), på njurar (nedsatt funktion) samt på hjärt/kärlsystemet (blödningar, hjärtinfarkt mm). OBS! Försiktighet hos äldre.

-Tradil 400 mg 1×2-3    snabb effekt, mindre gastrointestinala biverkningar.
-Diklofenak (Voltaren) 50mg 1×2-3    uttalade gastrointestinala biverkningar
-Ipren 400mg 1x 1-3          som Diklofenak
-Naproxen 250/500 mg 1×2 skyddande effekt på hjärt/kärl; rekommenderas som förstahandspreparat mot migrän

COX-2 hämmare
COX-2 hämmare har antiinflamatorisk verkan men skonar mag/tarmsystemet och skapar inte blödningar. Påverkar inte blödnings tid. Försiktig hos patienter med hjärt/kärlsjukdomar.