Ordet Botox har i dagligt tal blivit ett begrepp som oftast förknippas med en behandling för att ta bort rynkor. Även om det stämmer i sak är det användningsområdet enbart en liten del av Botoxs behandlingspanorama. Botox® är en produkt från läkemedelsföretaget Allergan men det finns flera andra läkemedel med liknande egenskaper och användningsområden. Mest kända är Dysport®, Azzalure® och Vistabel®.

Det som är mycket mindre känt är att det finns över 100 vetenskapligt publicerade användningsområden för Botox® och att c:a 90% av läkemedlet används för medicinska ändamål på både barn och vuxna.
Den aktiva substansen i Botox® är Botulinum Toxin som verkar genom att blockera överföring av impulserna från nerver till muskler eller svettkörtlar. Botox® ger på så sätt en tillfällig försvagning/minskad aktivitet i överaktiva muskler/svettkörtlar.
Denna egenskap har mycket brett användningsområde inom bl. a:

* Kronisk, svår huvudvärk/migrän
* Värk i muskler som tennisarm, golfarm, trapezius myalgi, spänningar i nacke/skuldra mm
* Överdriven svettning (Hyperhidros) från armhålor, händer och fötter
* Behandling av musklespasmer/felställningar hos barn och vuxna med Cerebral Pares (CP) samt hos patienter med resttillstånd efter stroke
* Behandling av ticks som ofrivilliga ögonblinkningar, knipningar och ryckningar i muskler (skrivkramp och dylikt)
* Behandling av skelning

Behandling med Botox® är enkel och biverkningarna är få. Vid en Botox behandling ges flertal små injektioner i muskler eller hud där överaktivitet ska bromsas. Ofta börjar man med en låg dos som kan ökas vid behöv. Syftet är att kontrollera så att effekten blir lagom. Man märker effekten efter några dagar. Maxeffekten kommer efter två veckor och sitter i c:a tre månader. Smärtlindringseffekt och minskad/upphörd svettning kan finnas i upp till ett år efter genomförd behandling.

Den kortaste tiden mellan två behandlingarna är 3 månader. Om man injicerar Botox® oftare utvecklas antikroppar mot Botulinum Toxinet som leder till minskad behandlingseffekt alternativ ingen effekt.
Om en erfaren läkare gör behandling är biverkningar mycket ovanliga. I de fall de förekommer är de oftast milda och snabbt övergående.

Använd inte Botox®

* om du är allergisk mot Botulinum Toxin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
* om du har infektion vid det planerade injektionsstället
* om du är gravid
* om du har någon allvarlig muskelsjukdom (myastenia gravis)

Välj ort