Digifysisk smärtkurs för fysioterapeuter våren 2023

Smärtkurs med inriktning långvarig smärta – hur gör man?

Smärthjälpen i Göteborg erbjuder 2 dagars intensivkurs på kliniken alternativt digitalt, en s.k. hybridkurs, för fysioterapeuter. Teori och praktik varvas. Du erhåller vår app Healo en vecka före kursstart med föreläsningar och utvalda behandlingsmetoder samt övningar för patienter med långvarig smärta. Du har också möjlighet att ställa frågor till vårt interdisciplinära smärtteam som består av läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer hela veckan inför kursen via e-mail eller i Healo chatten i appen. Frågorna besvaras av respektive yrkesgrupp under utbildningen.

Föreläsningar av smärtspecialister:

  • Kicki Nordström, leg fysioterapeut, doktorand Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, spec. smärta/smärtrehabilitering Smärthjälpen
  • Nenad Stankovic, ÖL med dr Smärtläkare, Medicinskt ledningsansvarig på Smärthjälpen
  • Jens Bond, leg fysioterapeut, pågående specialistutbildning inom smärta/smärtrehabilitering, Smärthjälpen

Datum:  27–28 april, 2023
Pris: 4950 kr exkl. moms
Anmälan: Mejla din anmälan till: kicki.nordstrom@smarthjalpen.se, ange “Digifysisk fysioterapikurs vår 2023” i titelfältet.

Kursinnehåll:

  • Föreläsningar av läkare, fysioterapeut, psykoterapeut och arbetsterapeut om deras roller i det interdisciplinära arbetet vid långvarig smärta
  • Tillgång till Healo appen med chattfunktion en vecka före och efter kursen där Smärthjälpens smärtutbildning för patienter samt praktiska övningar finns
  • Smärtfysiologi vid långvarig smärta – baserad på senaste forskningsrönen av smärtläkare
  • Diagnoskriterier för fibromyalgi, ME/CSF, Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) av smärtläkare
  • Fysioterapeutiska undersökningstekniker/behandlingsmetoder vid långvarig smärta
  • Kliniska resonemang inklusive patientfall
  • Kreativa interventioner

För mer info mejla kicki.nordstrom@smarthjalpen.se

Välj ort