Smärtforum 2022 i Linköping

Kicki, smärtfysioterapeut, Sandra, smärtsjuksköterska, Sofia, Jonas och Nenad, smärtläkare, alla från Smärthjälpen Göteborg/Stockholm deltog under två innehållsrika dagar på Smärtforum i Linköping.

Nenad träffade ME/CFS teamet på Smärt- och rehabkliniken samt kollega Nazdar Ghafouri i en givande diskussion kring ett möjligt samarbete, p.g.a. snarlika tillvägagångssätt avseende både långvarig smärta som ME/CFS.

Nenad som nybliven studierektor för Atleva koncernen deltog också på nationella Nätverksmötet Studierektorer i Smärtlindring.

Livlig diskussion handlade om utbildningsfrågor och nyrekrytering av ST i Smärtlindring.
Vi alla nätverkade aktivt under Smärtforumet samt deltog vid i stort sett alla föreläsningar.

Välj ort