Digital smärtkurs för fysioterapeuter höst 2021

Digital smärtkurs för fysioterapeuter inom långvarig smärta – hur gör man?

Smärthjälpen i Göteborg erbjuder 2 dagars digital online intensivkurs i reell tid för fysioterapeuter. Teori och praktik varvas. Du erhåller vår app Healo en vecka före kursstart med föreläsningar och utvalda behandlingsmetoder samt övningar för patienter med långvarig smärta. Du har också möjlighet att ställa frågor till vårt interdisciplinära smärtteam som består av läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer hela veckan inför kursen via e-mail. Frågorna besvaras av respektive yrkesgrupp.

 

Digitala föreläsningar i reell tid av smärtspecialister: 
  • Kicki Nordström leg fysioterapeut, MSc, spec smärta/smärtrehabilitering Smärthjälpen
  • Nenad Stankovic öl med dr Smärtläkare, Medicinskt ledningsansvarig på Smärthjälpen
  • Dan Dahlén, leg arbetsterapeut, Smärthjälpen
  • Rasmus Linde, leg psykolog Smärthjälpen

Datum: Tor – Fre, 28-29 oktober 2021
Pris: 4950 kr exkl moms
Anmälan sker via formuläret längst ner på denna sidan, om inte formuläret skulle fungera så kan du mejla din anmälan till: kicki.nordstrom@smarthjalpen.se, ange “Digital fysioterapikurs” i titelfältet.

Kursinnehåll: 
  • Smärtfysiologi vid långvarig smärta – baserad på senaste forskningsrönen
  • Fysioterapeutiska undersökningstekniker
  • Fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid långvarig smärta
  • Kliniska resonemang inklusive patientfall
  • Kreativa interventioner

För mer info mejla kicki.nordstrom@smarthjalpen.se 

Kursupplägg:  

Dag 1 
9:00- 9:30 Presentation av Smärthjälpen
9:30-11:00 Smärtföreläsning- Introduktion, smärtfysiologi, smärtanalys, läkemedelsbehandlingar – Nenad Stankovic och Kicki Nordström
11:00- 11:30 Fysioterapi – implementering av evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet i klinik – Kicki Nordström
11:30–12:30 Lunch
12:30-13:30 Arbetsterapiinsatser vid långvarig smärta- (pacing, spegelträning, desensitisering)
13:30-15:00 Smärtpsykologi vid långvarig smärta inklusive rörelserädsla kontra ”rörelseklokhet” – Rasmus Linde och Kicki Nordström
15:00-16:30 Diagnostisering av Fibromyalgi, ME/CSF och EDS – Nenad Stankovic och Kicki Nordström
16:30-17:00 Frågestund/patientfall Kicki Nordström/ Nenad Stankovic

Dag 2 
8:00-9:30 Patientundersökning vid långvarig smärta – Kicki Nordström
9:30-10:00 Fika
10:00-12:00 Patientbehandling vid långvarig smärta. Aktivering av kroppens lugn och ro system och Fysisk Aktivitet och träning vid långvarig smärta – Kicki Nordström
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Fortsättning patientbehandling vid långvarig smärta inkl. TENS – Kicki Nordström samt genomgång av patientfall
14:00-14:30 Fika
14:30-16:00 Kreativa interventioner – Kicki Nordström
16:00-16:30 Avslutning med sammanfattning av kursen med frågestund – Kicki Nordström

*Bra att ha tillgång till kollega/någon person för de praktiska momenten. Neurologiska redskap som reflexhammare/ sensibilitetshjul / vibrationsgaffel.  
Kreativa interventioner: lite utrymme för rörelse, papper och färgade pennor. 

Mycket glad att jag gått denna kurs. Fick mycket av mina egna tankar bekräftade!

Då det är svårt att hinna med att söka artiklar mm känns det bra att få saker presenterade och att ni har referenser till det ni säger men även en lång erfarenhet av vad som kan fungera!!!!

-Åsa, tidigare deltagare i kursen.

Välj ort