Ny smärtmottagning i Stockholm

SMÄRTHJÄLPEN expanderar och öppnar upp en ny smärtmottagning på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm under februari månad. SMÄRTHJÄLPEN har tillgång till ett flertal discipliner för behandling och rehabilitering av långvarig smärta, så som smärtläkare, smärtsjuksköterska, psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsklaserterapeut. SMÄRTHJÄLPENS utredningar och behandlingar/rehabiliteringar är grundade på en helhetssyn på människan och majoriteten av behandlingar genomförs multidisciplinärt.

Välj ort