Nenad Stankovic föreläste på Spine Centers årsmöte i Falkenberg

Nenad Stankovic blev inbjuden föreläsare på Spine Centers årsmöte i Falkenberg den 7 juni. Nenad presenterade Smärthjälpen och dess verksamhet. I en fantastisk konferensanläggning vid havet utvecklades mycket givande diskussion om långvarig smärta och om samarbetsmöjligheter mellan våra två kliniker.

Välj ort