Föreläsning på Fibromyalgiföreningens årsmöte.

Nenad Stankovic har föreläst på Göteborgs Fibromyalgiföreningens årsmöte. Enligt styrelsen var det rekord i antalet närvarande medlemmar. Nenad berättade om Smärthjälpen och om långvarig smärta samt om diagnostiken och om nya rön inom fibromyalgiforskningen. En livlig och givande diskussion ägde rum under hela föreläsningen.

Välj ort